/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/07/2018 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
734 682 571, 50 zł​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
274 407 497, 50 zł

2022-09

Postęp prac

19.09.2022 - 25.09.2022

Postęp w zakresie Robót:

 • ustawienie krawężników,
 • ustawienie obrzeży betonowych,
 • układanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
 • układanie nawierzchni betonowej,
 • układanie nawierzchni asfaltobetonowej,
 • oznakowanie pionowe,
 • oznakowanie poziome,
 • humusowanie,
 • ekrany akustyczne,
 • ogrodzenie drogi,
 • bariery energochłonne,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa oświetlenia,
 • elementy konstrukcji oporowych.

Postęp prac

12.09.2022 - 18.09.2022

Postęp w zakresie Robót:

 • ustawienie krawężników,
 • ustawienie obrzeży betonowych,
 • układanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
 • układanie nawierzchni betonowej,
 • oznakowanie pionowe,
 • oznakowanie poziome,
 • humusowanie,
 • ekrany akustyczne,
 • ogrodzenie drogi,
 • bariery energochłonne,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa oświetlenia,
 • elementy konstrukcji oporowych.

Postęp prac

05.09.2022 - 12.09.2022

Postęp w zakresie Robót:

 • ustawienie krawężników,
 • ustawienie obrzeży betonowych,
 • układanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
 • układanie nawierzchni betonowej,
 • oznakowanie pionowe,
 • oznakowanie poziome,
 • humusowanie,
 • ekrany akustyczne,
 • ogrodzenie drogi,
 • bariery energochłonne,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa oświetlenia,
 • elementy konstrukcji oporowych.

Postęp prac

29.08.2022 - 04.09.2022

Postęp w zakresie Robót:

 • ustawienie krawężników,
 • ustawienie obrzeży betonowych,
 • układanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
 • układanie nawierzchni betonowej,
 • oznakowanie pionowe,
 • oznakowanie poziome,
 • humusowanie,
 • ekrany akustyczne,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa oświetlenia,
 • elementy konstrukcji oporowych.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl