/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/07/2018 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
734 682 571, 50 zł​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
274 407 497, 50 zł

2022-05

Postęp prac

23.05.2022 - 29.05.2022

Postęp w zakresie Robót:

 • nasyp,
 • układanie warstw podbudów,
 • ustawienie krawężników,
 • ustawienie obrzeży betonowych,
 • układanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
 • układanie nawierzchni betonowej,
 • układanie nawierzchni asfaltobetonowej,
 • humusowanie,
 • ekrany akustyczne,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa oświetlenia,
 • budowa sygnalizacji świetlnej,
 • elementy estakad węzła Zakręt
 • elementy tunelu
 • elementy konstrukcji oporowych.

Postęp prac

16.05.2022 - 22.05.2022

Postęp w zakresie Robót:

 • nasyp,
 • układanie warstw podbudów,
 • ustawienie krawężników,
 • ustawienie obrzeży betonowych,
 • układanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
 • układanie nawierzchni betonowej,
 • układanie nawierzchni asfaltobetonowej,
 • humusowanie,
 • ekrany akustyczne,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa oświetlenia,
 • budowa sygnalizacji świetlnej,
 • elementy estakad węzła Zakręt
 • elementy tunelu
 • elementy konstrukcji oporowych.

Postęp prac

09.05.2022 - 15.05.2022

Postęp w zakresie Robót:

 • nasyp,
 • wykop,
 • ulepszenie podłoża,
 • układanie warstw podbudów,
 • ustawienie krawężników,
 • ustawienie obrzeży betonowych,
 • układanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
 • układanie nawierzchni betonowej,
 • układanie nawierzchni asfaltobetonowej,
 • humusowanie,
 • ekrany akustyczne,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa oświetlenia,
 • budowa sygnalizacji świetlnej,
 • elementy estakad węzła Zakręt
 • elementy tunelu
 • elementy konstrukcji oporowych.

Postęp prac

02.05.2022 - 08.05.2022

Postęp w zakresie Robót:

 • nasyp,
 • wykop,
 • ulepszenie podłoża,
 • układanie warstw podbudów,
 • ustawienie krawężników,
 • ustawienie obrzeży betonowych,
 • układanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
 • układanie nawierzchni betonowej,
 • układanie nawierzchni asfaltobetonowej,
 • humusowanie,
 • ekrany akustyczne,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa oświetlenia,
 • budowa sygnalizacji świetlnej,
 • elementy estakad węzła Zakręt
 • elementy tunelu
 • elementy konstrukcji oporowych.

Postę prac

25.04.2022 - 01.05.2022

Postęp w zakresie Robót:

 • nasyp,
 • wykop,
 • ulepszenie podłoża,
 • układanie warstw podbudów,
 • ustawienie krawężników,
 • ustawienie obrzeży betonowych,
 • układanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
 • układanie nawierzchni betonowej,
 • układanie nawierzchni asfaltobetonowej,
 • humusowanie,
 • ekrany akustyczne,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa oświetlenia,
 • budowa sygnalizacji świetlnej,
 • elementy estakad węzła Zakręt
 • elementy tunelu
 • elementy konstrukcji oporowych.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl