/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/07/2018 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
734 682 571, 50 zł​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
274 407 497, 50 zł

2021-08

Postęp prac

02.08.2021 - 08.08.2021

Postęp w zakresie Robót:​​

 • nasyp,
 • podbudowa,
 • ustawienie krawęzników betonowych,
 • ustawienie obrzeży betonowych i ścieków przykrawężnikowych,
 • chodnik z kostki betonowej,
 • warstwa wiążąca,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa oświetlenia,
 • przebudowa urządzeń melioracyjnych,
 • wykonanie elementów konstrukcji oporowych KO-08,
 • wykonanie elementów kładki dla pieszych KL-01,
 • wykonanie elementów obiektu ES-03,
 • wykonanie elementów obiektu WD-01.
 • wykonanie elementów obiektu WD-05.

Postęp prac

23.08.2021 - 29.08.2021

Postęp w zakresie Robót:

 • utrzymanie czasowej organizacji ruchu.

Postęp prac

16.08.2021 - 22.08.2021

Postęp w zakresie Robót:

 • utrzymanie czasowej organizacji ruchu.

Postęp prac

09.08.2021 - 15.08.2021

Postęp w zakresie Robót:

 • utrzymanie czasowej organizacji ruchu.

Postęp prac

02.08.2021 - 08.08.2021

Postęp w zakresie Robót:

 • utrzymanie czasowej organizacji ruchu,

Postęp prac

26.07.2021 - 01.08.2021

Postęp w zakresie Robót:

 • utrzymanie czasowej organizacji ruchu,
 • koszenie traw.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl