/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/07/2018 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
734 682 571, 50 zł​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
274 407 497, 50 zł

Aktualności K1

Wystawienie Końcowego Świadectwa Przejęcia

W dniu 28.12.2021 Inżynier wystawił Końcowe Świadectwo Przejęcia dla zakresu węzła "Lubelska".

Zmiany w organizacji ruchu związane z otwarciem tunelu POW

W dniu 20.12.2021 na węźle Lubelska została wprowadzona organizacja ruchu uwzględniająca otwarcie tunelu POW pod Ursynowem.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

W dniu 30.09.2021 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie całości węzła "Lubelska".

Zmiana przebiegu tras autobusowych

W dniu 24.06.2021 zostały udostępnione dla ruchu wszystkie relacje skrętne na węźle Lubelska. Na drodze ekspresowej S17 ruch został skierowany na obydwie jezdnie.

Zmiana przebiegu tras autobusowych

W dniu 25.05.2021 autobusy ZTM zostały skierowane na jezdnię lokalną po wschodniej stronie drogi S17.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

W dniu 22.12.2020 r. około godziny 10.00 Wykonawca planuje, zgodnie z zatwierdzonym projektem wdrożenie czasowej organizacji ruchu na w. Lubelska dla relacji A2-S2 oraz S17-S2. Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do znaków drogowych

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

W dniu 14.08.2020 r. na węźle Lubelska wprowadzono czasową organizację ruchu, która pozwala na skorzystanie z łącznic na kierunku Mińsk Mazowiecki - Lublin.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

W dniu 01.07.2020 na odcinku objętym kontraktem - węzeł "Lubelska", została wprowadzona nowa czasowa organizacja ruchu. Ruch drogowy został skierowany na prawą jezdnię drogi ekspresowej S17. Na odcinku zostały wyznaczone dwa przejścia dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną. Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do znaków drogowych oraz wskazań sygnalizacji świetlnej.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

W dniu 07.01.2020 na odcinku objętym kontraktem węzeł "Lubelska" zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Ruch drogowy zostanie skierowany na tymczasową jezdnię, co umożliwi realizację prac w obecnym śladzie drogi krajowej nr 17.
Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do znaków drogowych.

Zamienna decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej

W dniu 12.02.2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 8/SAAB/2019 zmieniającą wcześniej wydane decyzje ZRID.

Wniosek o wydanie zezwoleni na realizację inwestycji drogowej

W dniu 24.05.2018 do Wojewody Mazowieckiego złożony został wniosek o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej dla węzła Lubelska.

Podpisanie umowy

W dniu 25.07.2017 podpisano umowę z firmą PORR na "Projekt i budowa węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędna infrastruktura techniczna, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl